Материали 1-10 от 11

ТермохимияТоплинен ефект на химичната реакция Закони в термохимиятаТермохимични изчисления 25 стр.

Термохимия.Топлинен ефект на химичната реакция. Закони в термохимията.Термохимични изчисления

Химичните процеси протичат с отделяне или поглъщане на енергия във вид на топлина или светлина. При реакциите отделяне на горива отделената енергия има по-съществено значение за практиката от вида на продуктите, които се получават...
aronn
48 0
Киселини и основи 12 стр.

Киселини и основи

Киселините са ковалентни съединения, в чиито молекули има един или няколко водородни атома, които от своя страна разтваряйки се във воден разтвор се отделят като водородни катиони. В резултат от това се получава водороден катион и киселинен анион...
messi
57 6
Алкени - ненаситени въглеводороди 10 стр.

Алкени - ненаситени въглеводороди

Алкените са ненаситени въглеводороди. Докладът представя някои от най-важните химични взаимодействия на алкените, както и други техни свойства. Отразява хомоложния ред, наименованията, строежът и свойствата на алкените, подробно и задълбочено...
dannyboy
20 0
Екологични проблеми на биосферата Влияние на човека върху нея 3 стр.

Екологични проблеми на биосферата. Влияние на човека върху нея.

Обедняването на екологичното разнообразие е глобален екологичен проблем, който се засилва от останалите екологични глобални проблеми като: обезлесяването, замърсяването, изтощаването на природните ресурси, нарушаването на енергичното равновесие...
dannyboy
45 1