Материали 1-10 от 1

Материякласификация на материята Агрегатни и фазови състояния на веществата Течно-кристално състояние Кристали 5 стр.

Материя,класификация на материята. Агрегатни и фазови състояния на веществата. Течно-кристално състояние. Кристали

Като материя се означава всичко, което заема част от пространството и притежава маса. Материята може да съществува под формата на хетерогенни смеси и хомогенни компоненти...
mOn
3 0