Материали 1-10 от 13

Електролитна дисоциация 2 стр.

Електролитна дисоциация

• Теоретична обосновка: Водните разтвори на електролити (киселини, основи и соли) се отклоняват от теорията на разредените разтвори чрез повишаване на осмотичното налягане и температурата на кипене и понижаване на парното налягане и температурата на зам
zahariketi
25 0