Материали 1-10 от 1

Изчисляване на октановите числа на смеси от въглеводороди и техни фракции 33 стр.

Изчисляване на октановите числа на смеси от въглеводороди и техни фракции

Зависимостите за изчисляване на физикохимични и експлоатационни показатели на смеси от въглеводороди и техни фракции винаги са представлявали интерес за нефтопреработването и приложението на нефтопродуктите...
dannyboy
0 0