Материали 1-10 от 13

Сравняване на методи за предсказване на свойства на въглеводородите от химичната им структура 46 стр.

Сравняване на методи за предсказване на свойства на въглеводородите от химичната им структура

Изучаването на връзката между свойствата и структурата на химичните съединения отдавна е една от основните задачи на химията и химичната технология...
messi
0 0
Нови зависимости за предсказване на октановите числа на въглеводороди 78 стр.

Нови зависимости за предсказване на октановите числа на въглеводороди

Октановото число е стандартен показател за антидетонационните свойства на въглеводородите и техните смеси, влизащи в състава на стоковите бензини. То може би в най-голяма степен влияе върху експлоатационните качества и цената на горивата за двигателите...
gecata_maina
0 0
Изчисляване на октановите числа на смеси от въглеводороди и техни фракции 33 стр.

Изчисляване на октановите числа на смеси от въглеводороди и техни фракции

Зависимостите за изчисляване на физикохимични и експлоатационни показатели на смеси от въглеводороди и техни фракции винаги са представлявали интерес за нефтопреработването и приложението на нефтопродуктите...
dannyboy
0 0
СРАВНЯВАНЕ НА МЕТОДИ ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА СВОЙСТВА НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ ОТ ХИМИЧНАТА ИМ СТРУКТУРА 46 стр.

СРАВНЯВАНЕ НА МЕТОДИ ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА СВОЙСТВА НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ ОТ ХИМИЧНАТА ИМ СТРУКТУРА

Нефтът е сложна смес, в която са разтворени или диспергирани газове, твърди въглеводороди, смолни вещества и др. Основната му съставна част са алкановите, циклоалкановите, ареновите и хибридните (със смесена структура) въглеводороди.
rusev02
3 0
 Нанесен катализатор за хидродесулфуриране ОКС 43 стр.

: Нанесен катализатор за хидродесулфуриране ОКС

За практическо приложение на носителите от голямо значение е тяхната порестост. За катализатори, работещи най-често в дифузионен режим, най-подходящи са структурите на носители с широки пори,
rusev02
4 0
Влияние на алкано-циклоалканов тип базово трансформаторно масло на полибутадиенакрилонитрилен каучук 44 стр.

Влияние на алкано-циклоалканов тип базово трансформаторно масло на полибутадиенакрилонитрилен каучук

Това е част от електроенергийна система, посредством която се преобразува, пренася и се разпределя електроенергия от електроцентрали до потребителите.
rusev02
1 0
Нови зависимости за предсказване на октановите числа на въглеводороди 78 стр.

Нови зависимости за предсказване на октановите числа на въглеводороди

Октановото число е стандартен показател за антидетонационните свойства на въглеводородите и техните смеси, влизащи в състава на стоковите бензини.
pelikan
6 0
Производство на фенол 17 стр.

Производство на фенол

Методи за получаване на синтетичен фенол: производство на фенол от бензен сулфонова киселина. Производство на фенол от хлоробензен. Производство на фенол чрез окисляване на хлоробензен. Производство на фенол от изопропилбензен...
ivan40
33 3
Методи за разпрашване на титаниев нитрит 38 стр.

Методи за разпрашване на титаниев нитрит

В епохата на изчерпване на природните ресурси, на интензивното развитие на съвременната индустрия и на непрекъснатия стремеж за подобряване качеството на живота, технологиите за инженерна обработка на повърхността придобиват все по-голямо значение...
messi
7 0
машини и апарати за багрене на текстилни материали 51 стр.

машини и апарати за багрене на текстилни материали

Багренето на текстилни материали с багрила с естествен произход е било познато на хората още от дълбока древност. В наше време при археологически разкопки на обекти, които датират още от преди Христа се намират части от тъкани багрени с извлеци...
aronn
4 0