Материали 1-10 от 3

Водохранилища 12 стр.

Водохранилища

Водохранилищата са изкуствени водоеми, предназначени за задържане, натрупване и съхраняване на водата. Образуват се посредством преграждането със стени на речното корито или езерната чаша и служат за регулиране на речния отток...
silviQ
0 0
Хидроложка характеристика на река Яндзъ 18 стр.

Хидроложка характеристика на река Яндзъ

Река Яндзъ, но срещана още като Яндзъдзян или Синя река е най-голямата река в Китай, най-дългата река в Азия и третата най-дълга река в света, четвъртата по водно количество...
gecata_maina
17 0