Материали 1-10 от 2

Планировка и устройство на лечебно-профилактичните заведения 12 стр.

Планировка и устройство на лечебно-профилактичните заведения

Хигиенни изисквания. Входно-изходните и комуникационните елементи на болничната сграда - входове, стълбища и асансьори, трябва: да позволяват лесно пренасяне на болните с носилка, на храната, материалите и апаратурата...
lubega
8 0
Хигиена на лечебно-профилактичните заведения 6 стр.

Хигиена на лечебно-профилактичните заведения

Хигиенните изисквания към лечебно-профилактичните заведения (ЛПЗ) са предмет на изучаване и разработване от болничната хигиена (хигиена на лечебно-профилактичните или на здравните заведения)....
ivan40
7 1