Материали 1-10 от 3

Необходимост същност роля и значение на способите за документален контрол 20 стр.

Необходимост, същност, роля и значение на способите за документален контрол

Мотиви за тези проверки - чрез проверката върху документите се установява както тяхното качество, така и законосъобразността и правилността на сделките и операциите отразени в тях...
the_magicer
3 1