Материали 1-10 от 2

Теми и задачи по бюджетно счетоводство 35 стр.

Теми и задачи по бюджетно счетоводство

Включва лекции по бюджетно счетоводтсво, както примери и решени задачи, включва също параграфи и подпарагтафи и техни наименования, накратко са описани нормативните актове, принципите на счетоводтсвото, същността на дълкотраините матетиални активи...
dannyboy
17 1
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ДГС КИРКОВО 23 стр.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ДГС “КИРКОВО”

Основната цел на финансовия анализ е създаването на оптимални условия за вземане на управленски решения относно фирменото поведение. В този ред на мисли се определят и функциите на финансовия анализ.
messi
2 0