Материали 1-10 от 1

Финансово-счетоводен анализ на предприятието на примера на quotАромаquot АД 100 стр.

Финансово-счетоводен анализ на предприятието на примера на "Арома" АД

Изследователската цел е да се направи финансова оценка на "Арома" АД в България, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели, в частност анализ чрез модела за оценка на цел
daniche90
0 0