Материали 1-10 от 5

Теми по финансово право за държавен изпит 100 стр.

Теми по финансово право за държавен изпит

Финансовото право като отрасъл на действащото право на РБ. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли...
lubega
0 0
Легитимност и легалност 4 стр.

Легитимност и легалност

Легитимността и легалността са две понятия на правната социология. Те засягат действието на правото в социалната среда и влиянието, с което то обвързва структурите на държавната власт и изобщо на социалните субекти...
ndoe
2 0
Данъчно право 36 стр.

Данъчно право

Понятие за данък. Теории за същността на данъка. Елементи на данъчното облагане. Видове данъци. Данъкът е едно парично невъзвръщаемо и безвъзмезднво плащане, установено едностранно и по общ начин от държавата, в тежест на данъкоплатците....
admin
4 2