Материали 1-10 от 4

Валутни курсове валутни пазари 24 стр.

Валутни курсове, валутни пазари

Oбхваща всички транзакции, свързани с размяната на пари. Той се различава от фондовите и стоковите борси, защото не се характеризира с ясно очертана организационна структура и не се ограничава с територията на определена страна....
daniche90
10 0
Оценка на публично дружество Софарма имоти АДСИЦ 15 стр.

Оценка на публично дружество – „Софарма имоти” АДСИЦ

Проучване и анализ на възможните подходи и методи за определяне цената на „Софарма имоти” АДСИЦ. Избор на подходяща комбинация от методи от трите подхода - подход на базата на активи; подход на базата на доходи; подход на пазарните сравнения...
admin
84 3