Материали 1-10 от 15

Контрол и закономерности в развитието на финансовия контрол 19 стр.

Контрол и закономерности в развитието на финансовия контрол

Контролът като явление възниква и се развива наравно с човешкото общество. Той е в тясна, непосредствена връзка с добиването и потреблението на продукти за прехрана, с използване правото на собственост....
the_magicer
0 1
Въздействия въз основа на резултатите от упражнен финансов контрол Дисциплинарна и административно-наказателна отговорност 13 стр.

Въздействия въз основа на резултатите от упражнен финансов контрол. Дисциплинарна и административно-наказателна отговорност

Като част от изпълнително-разпоредителната дейност, финансовият контрол е насочен към предотвратяването, разкриването и възстановяването на вреди както и към постоянен надзор за законността в областта на управлението на финансите...
cblock
2 1
Лекции по контрол 23 стр.

Лекции по контрол

Същност и структура на контрола. Функции и обхват на контрола. Класификация на контрола. Ефективност. Методически инструментариум на контрола. Средства. Информационно осигуряване на контрола. Способи за документален контрол и др...
ivan40
16 1
Контрол върху касовата наличност касовите и разплащателните операции и върху разчетите 18 стр.

Контрол върху касовата наличност, касовите и разплащателните операции и върху разчетите

Целта на контрола е да се гарантира законосъобразност и сигурност при функционирането на касовите служби, разплащателните операции и разчетите, тъй като при тяхната дейност е възможно да се извършват нарушения и престъпления....
ivan40
42 2
Финансов контрол 30 стр.

Финансов контрол

Уточняване състава и вида на изгражданите обекти. За целта проучва и се анализира сметка 613 – разходи за придобиване на дма в кореспонденция със сметките от група 60. Проверяват се първични документи за извършени разходи и последващото...
loli
14 1