Материали 1-10 от 5

Финансов анализ на стопанската дейност на quotВинпромquot Лом с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит 128 стр.

Финансов анализ на стопанската дейност на "Винпром" Лом с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит

Това безусловно е необходимо, както за крупните стопански единици, така и за малките и средните фирми, и особено за създадените през последните години множество еднолични фирми в различни сектори на стопанството...
aronn
0 0
Финансиране на бизнес организация 5 стр.

Финансиране на бизнес организация

Какво е бизнес организация - БО е достатъчно голяма и с подходяща организационна структура икономическа единица, която е в състояние да бъде инициатор и да участва във финансиране и реализацията на крупни инвестиционни проекти...
nerven
4 0
Разработване на инвестиционни проекти на фирмата и тяхното финансиране 23 стр.

Разработване на инвестиционни проекти на фирмата и тяхното финансиране

Разработване на индивидуални инвестиционни проекти като част от процеса на капиталовото бюджетиране. Капиталовото бюджетиране представлява процес, който започава с търсенето на идеи за инвестиране и завършва със съставянето на портфейл от проекти...
lubega
6 0