Материали 1-10 от 9

Финансов анализ на стопанската дейност на quotВинпромquot Лом с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит 128 стр.

Финансов анализ на стопанската дейност на "Винпром" Лом с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит

Това безусловно е необходимо, както за крупните стопански единици, така и за малките и средните фирми, и особено за създадените през последните години множество еднолични фирми в различни сектори на стопанството...
aronn
0 0
Финансово управление 7 стр.

Финансово управление

Проекът е работа, която трябва да бъде извършена за постигането на определена цел при наличието на ограничени ресурси – време, пари, хора, материали, информация и т.н. Ограничеността на финансовите ресурси е отразена в бюджета, който описва проекта от...
cblock
2 0
Финансиране на бизнес организация 5 стр.

Финансиране на бизнес организация

Какво е бизнес организация - БО е достатъчно голяма и с подходяща организационна структура икономическа единица, която е в състояние да бъде инициатор и да участва във финансиране и реализацията на крупни инвестиционни проекти...
nerven
4 0
Разработване на инвестиционни проекти на фирмата и тяхното финансиране 23 стр.

Разработване на инвестиционни проекти на фирмата и тяхното финансиране

Разработване на индивидуални инвестиционни проекти като част от процеса на капиталовото бюджетиране. Капиталовото бюджетиране представлява процес, който започава с търсенето на идеи за инвестиране и завършва със съставянето на портфейл от проекти...
lubega
6 0
Финанси на Предприятието 8 стр.

Финанси на Предприятието

На финансов език за да започнем бизнес сме извършили инвестиция или вложение в т.нар активи под формата на машини, съоръжения, земя, труд, ресурси, суровини. Сумата пари, която влагаме в посочените активи, трябва да е равна на сумата събрана за финансиран
aelenkov
12 3
Бизнес план на медицински център 12 стр.

Бизнес план на медицински център

Като част от предстоящите програми за грижа за пациента, “Доверие” стартира следните инициативи: първите 100 жени, които се насочат за мамограф или ултразвук на гърдата към “Доверие”...
admin
50 6