Материали 1-10 от 2

Финансово състояние на ФИРМАТА 77 стр.

Финансово състояние на ФИРМАТА

Осигуряването на стабилност и просперитет на всяка една фирма, не¬за¬ви-си¬мо от формата на собственост, при която тя съществува, е неотменно из-ис¬к¬ва¬не в условията на свободна пазарна икономика.
aronn
11 0