Материали 1-10 от 8

Капиталово бюджетиране 9 стр.

Капиталово бюджетиране

Характеристика на капиталовото бюджетиране – това е процес за оценка , анализ, сравняване и избор на проекти, за да се постигне максимален доход или максимален размер на стойността на богатството на фирмата...
cblock
13 1
Управление на финансови проекти в индустриално предприятие 22 стр.

Управление на финансови проекти в индустриално предприятие

Терминът "проектно финансиране" се използува отдавна в речника на банкерите; инвеститорите. Някои банки у нас имат звена, занимаващи се с финансиране на проекти. Въпреки това представата на много от предприемачите у нас за това какво представляв
loli
6 0
Анализ на равнището и изменението на дълготрайните активи 46 стр.

Анализ на равнището и изменението на дълготрайните активи

Дълготрайните активи са стопански средства, които формират имуществото на всяко предприятие. Като отчетна категория то (имуществото) представлява диалектическо единство на активи, капитал и пасиви. Основа за дейността и показател за стопанската...
lubega
1 0
Данъци и данъчна политика 70 стр.

Данъци и данъчна политика

Източниците на финансови ресурси за държавния бюджет; Значението на данъците, като източник на средства за държавата; Основните икономически функции на държавата; Ролята на данъците при реализиране на икономическите функции на държавата...
Simonsita
67 3