Материали 21-30 от 25

Рейтинговите агенции и техните оценки 2 стр.

Рейтинговите агенции и техните оценки

По правило, международният рейтинг на емитент от дадена държава не може да е по-висок от рейтинга на държавата в този момент, докато местните рейтинги не са ограничени от международния рейтинг на страната....
mOn
4 0
Организация на кредитната дейност на ТБ ДСК 25 стр.

Организация на кредитната дейност на ТБ "ДСК"

Кредитните операции са едни от основните операции на търговските банки. Кредитът е необходим за нормалното протичане на възпроизводствения процес. Кредитните операции са основен източник на приходи и оттук - на печалба за търговските банки...
admin
9 0
Централна банка Създаване на пари от Централна банкаЦентрална банка Създаване на пари от Централна банка 8 стр.

Централна банка. Създаване на пари от Централна банкаЦентрална банка. Създаване на пари от Централна банка

Развитието на парично-кредитните сделки и операции води до утвърждаването на Централните банки, Като важна Институция за оформяне и осъществяване на стопанската политика ...
Simonsita
1 0