Материали 1-10 от 26

Контрол върху облагането на физически лица 11 стр.

Контрол върху облагането на физически лица

На проверка подлежат доходите, получени в резултат на: трудови правоотношения, търговска дейност, занаятчийска дейност и свободни професии, селско, горско и водно стопанство, доходи от...
dannyboy
3 0
Контрол върху амортизациите и ремонта на дълготрaйните активи 7 стр.

Контрол върху амортизациите и ремонта на дълготрaйните активи

С осъществяването на контрол върху амортизациите и ремонта на дълготрайните активи се цели основно да се установи законността и правилноста на амортизациите, свързани с начисляването и изхабяването, а така също и точното определяне на данъчните задължения
ivan40
4 0
Западните и източните банки 27 стр.

Западните и източните банки

Независимо от различията между западните и ислямските банки, обикновените клиенти, ползващи услугите на тези две различни системи на банкиране, не могат да открият особена разлика в качеството на обслужване...
emoto_92
0 0