Материали 1-10 от 2

Коментар върху есето на Монтен - За страха 1 стр.

Коментар върху есето на Монтен - „За страха”

В своето есе „За страха” Монтен разкрива въздействието на страха върху хората, определяйки го като „удивително чувство”. От една страна страхът може да „умопомрачи” човек, довеждайки го до заблуждение или направо до полуда...
nicky931
20 1