Материали 1-10 от 1

Основни физически качества на човека и същност на физическата кондиционна подготовка 5 стр.

Основни физически качества на човека и същност на физическата (кондиционна подготовка)

Двигателната дейност на човека е свързана от една страна с ормирането на двигателни навици и от друга с развиването на двигателни способности, позволяващи физическите упражнения да се изпълняват с необходимата бързина, сила, издръжливост, гъвкавост, ловко
ndoe
50 5