Материали 1-10 от 6

Полупроводникова оптоелектроника 7 стр.

"Полупроводникова оптоелектроника"

Оптоелектроника. Взаимодействието на полупроводниците със светлината намира приложение в редица прибори, наречени оптоелектронни. Разделят се на две групи – фотоприемници и светлоизлъчватели...
loli
193 0