Материали 1-10 от 5

Електрически измервания - пищови 3 стр.

Електрически измервания - пищови

Метрологията е е наука за измерването, методите и средствата на измерване. Тя борави с понятия като величина, сигнал, измерване и т.н. Измерването е познавателен процес, при който с помощта на физичен експеримент се установява ваимно еднозначно...
gecata_maina
18 0
Себестойност на промишлената продукция 2 стр.

Себестойност на промишлената продукция

Себестойност - себестойността е съвкупност от разходите в парично изражение за производство и реализация на определено количество продукция за определен период от време....
admin
10 0