Материали 1-10 от 53

Определяне на специфичен топлинен капацитет на течност 2 стр.

Определяне на специфичен топлинен капацитет на течност

Описание на метода и теоретични изводи: Специфичният топлинен капацитет на веществата е физична величина, която е числено равна на количеството топлина Q, което трябва да се предаде на 1 kg от веществото за да се повиши температурата му T с 1...
admin
152 1