Материали 1-10 от 11

Променлив ток генератори 10 стр.

Променлив ток, генератори

Материалът предоставя базата, нужна за изнасяне на доклад по физика на тема Генератори за променлив ток. Съдържа обща информация за механизма, както и анимация за него. Начало - явленията, позволили създаването....
dannyboy
45 5
Елементарни частици 12 стр.

Елементарни частици

В стандартния модел, на кварките, лептоните и габарит бозоните са елементарни частици. В исторически план адрони ( мезони и бариони, като протони и неутрони ) и дори цели атоми някога са били считани за елементарни частици. Основен...
dannyboy
18 1
Радиацията 19 стр.

Радиацията

Радиоактивност или още радиоактивен разпад (от латински radio — излъчвам, и activus — действен) се нарича способността на атомните ядра на нестабилни изотопи на химични елементи да се превръщат спонтанно в ядра на други химични елементи, при което се...
silviQ
21 1
Биологични действие на радиацията 2 стр.

Биологични действие на радиацията

Явлението радиактивност е открито за първи път от френския физик Анри Бекерел през 1896 г. Изучавайки луминисценцията, той установява, че всички уранови соли постоянно изпускат особени лъчи, които са способни да преминават през тънки ...
mOn
110 2
Черните дупки и част от тенденциите във физиката 3 стр.

Черните дупки и част от тенденциите във физиката

Стандартният модел. През последния век, физиците откриха цяла зоологическа градина от субатомни частици – от отрицателно заредените електрони, които обикалят ядрото на атома, протоните и неутроните, съставляващи...
mOn
2 0