Материали 1-10 от 1

Основи на икономиката икономика на здравеопазването фармакоикономика 10 стр.

Основи на икономиката, икономика на здравеопазването, фармакоикономика

Икономиката на здравеопазването анализира търсенето и предлагането на здравни грижи и представя възможност за избор между различини зравни алтернативи....
loli
8 0