Материали 1-10 от 5

Курсов проект по управление на човешките ресурси 12 стр.

Курсов проект по управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси е стратегически подход към наемането, мотивирането, развитието и ръководенето на хората в организацията с оглед постигане на нейните стратегически цели и изпълнение на социалните й задължения...
admin
23 4
Управление на човешките ресурси в хотелски комплекс СОЛ Несебър Ризорт 13 стр.

Управление на човешките ресурси в хотелски комплекс ”СОЛ Несебър Ризорт”

Планиране на персонал - определя потребностите от персонал и формулира действията за тяхното удовлетворяване. В този смисъл това е елемент, имащ определящо значение за съдържанието на всички останали дейности...
admin
25 4