Материали 1-10 от 33

Кои са основните дейности по УЧР в организацията които трябва да се осъществят дори и без отдел УЧР за да се осигурява знаещ можещ и мотивиран персонал 13 стр.

Кои са основните дейности по УЧР в организацията, които трябва да се осъществят (дори и без отдел УЧР), за да се осигурява знаещ, можещ и мотивиран персонал?

Основните дейности по УЧР в организацията следните основни групи: Анализ и проектиране на длъжностите – обхваща процесите на проучване и формулиране на изводи и препоръки и създаване на нови или изменение на...
cblock
0 3
Управление на човешките ресурси във фирмата 73 стр.

Управление на човешките ресурси във фирмата

Човешките ресурси са човешкия труд, физическите и умствени умения, т.е. всички способности, желания, предпочитания, работни умения, опит и интереси използвани за производството на стоки и услуги в бизнеса...
dannyboy
0 0
Организационни механизми и мотивация на персонала 89 стр.

Организационни механизми и мотивация на персонала

Целтa нa нacтoящaтa темa е изcледвaне мoтивaциятa зa рaбoтa нa трудовите ресурси в cъвременните иkoнoмичеckи и coциaлнo-kултурни уcлoвия нa Бългaрия, в чacтнocт мoтивaциятa зa рaбoтa нa перcoнaла на фирма "Х"....
ndoe
0 0
Финансово управление на човешките ресурси в дружество- мотивационни аспекти и финансова ефективност 97 стр.

Финансово управление на човешките ресурси в дружество- мотивационни аспекти и финансова ефективност

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в туристическия консорциум "Слънчев бряг" АД да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси във фирмата...
ndoe
0 0
Изчисляване на преките и алтернативни разходи в бакалавърска степен 13 стр.

Изчисляване на преките и алтернативни разходи в бакалавърска степен

В проекта се анализират и изчисляват всички правени от студентите (индивидуално) и преки, и алтернативни разходи, за да може да се пресметне колко точно струва образованието в бакалавърска степен и съответно неговата възрвъщаемост...
rusev02
33 2
Тиймбилдинг 28 стр.

Тиймбилдинг

Тиймбилдинг е процес за подобряване на екипната дейност, който позволява на екип от професионалисти в дадена област да обединят усилията в различни емоционални ситуации и да покажат свои неподозирани способности...
ndoe
43 2
Обучение и развитие на човешките ресурси в държавната администрация 28 стр.

Обучение и развитие на човешките ресурси в държавната администрация

Обучение за служебно и професионално развитие, административна култура, задължително и незадължително обучение, адекватност на обучението, актуалност на обучението, осъществяване на обучението, система за оценка на изпълнението...
gecata_maina
15 0
Връзки и взаимодействия на дейностите по обучение и подбор на персонала 22 стр.

Връзки и взаимодействия на дейностите по обучение и подбор на персонала

Основна цел на темета е да покажем връзките и взаимодействието на дейностите по обучение и подбор на персонала. Засягат се въпросите за същността, методите, етапите, политиката по обучение на персонала, определяне на нуждите от обучение...
gecata_maina
5 4