Материали 31-40 от 33

Курсова работа по учр - Управление чрез мотивация 23 стр.

Курсова работа по учр - Управление чрез мотивация

Управлението на човешките ресурси, а именно - управлението чрез мотивация, може да се оцени в най-общ план като подценен и недостатъчно овладян от мениджмънта на повечето български фирми...
admin
28 3
Мотивация на персонала като приоритетно направление в управлението на персонала 71 стр.

Мотивация на персонала като приоритетно направление в управлението на персонала

Това води до много слаби резултати в цялата ни икономика. Липсата на пари за научно – развойна дейност в българия можеше частично да се покрие с добре мотивиран персонал във фирмите...
admin
56 5