Материали 1-10 от 3

Използване на хлорофилната флуоресценция In Vivo за анализ на хипотезата за паметта на водата 61 стр.

Използване на хлорофилната флуоресценция In Vivo за анализ на хипотезата за паметта на водата

Водата е най-разпространеното на земята химично съединение. Животът е възникнал във водна среда. Тя е и огромен процент от състава на всички живи организми...
messi
0 0
Използване на хлорофилната флуоресценция in vivo за анализ на хипотезата за паметта на водата 54 стр.

Използване на хлорофилната флуоресценция in vivo за анализ на хипотезата за паметта на водата

Химичния състав на водата и нелинейното разположение на атомите в молекулата й са причина за това, че последните са диполи, способни да образуват водородни връзки, чрез които се свързват йерархично и формират кластери
aronn
1 0
Използване на хлорофилната флуоресценция in vivo за анализ на хипотезата за паметта на водата 53 стр.

Използване на хлорофилната флуоресценция in vivo за анализ на хипотезата за паметта на водата

Тя е и основна вътрешна среда на всички живи организми, а също продукт и субстрат на много от биохимичните реакции, които протичат в живите системи.
rusev02
6 0