Материали 1-10 от 18

Управление на риска на инвестиционен проект за пускане в експлоатация на сладкарница с диетични продукти 17 стр.

Управление на риска на инвестиционен проект за пускане в експлоатация на сладкарница с диетични продукти

През последните години броят на хората със свръхтегло или затлъстяване стремглаво се увеличава, като в момента заболяването представлява глобален социален и медицински проблем за почти всички страни...
rusev02
0 0
Кредитен риск 19 стр.

Кредитен риск

Рискът е обективно явление. Той е неизбежен, не може да бъде премахнат, но може да бъде ограничаван, прехвърлян, разделян, покриван. Развива се с еволюцията на човека, присъства във всяка негова дейност...
cblock
0 0
Кредитен риск 18 стр.

Кредитен риск

Една от основните форми на съществуване на кредита в съвременния динамичен свят, е банковото кредитиране. Негативните събития около българската банкова система, заедно с нуждата от задоволяване на голямото търсене на кредити...
daniche90
0 0
Стопанският риск в предприятието 19 стр.

Стопанският риск в предприятието

Общият (агрегатният) риск на предприемача представлява целият комплекс от опасности от естествен, икономически, правен и социално-политически характер. Тези опасности се проявяват в пространството (в границите на фирмата и извън нея) и времето и са...
cblock
0 0
Риск при обновяване на продуктите и технологиите 33 стр.

Риск при обновяване на продуктите и технологиите

Хората на бизнеса и инвеститорите разбират, че рискът е тясно свързан с финансовата възвръщаемост. Акционерите инвестират в компании, като поемат необходимия риск за постигането на по-добра възвръщаемост, отколкото по-сигурната инвестиция би имала...
the_magicer
0 2
Методи за анализ на конкурентите 21 стр.

Методи за анализ на конкурентите

Повечето теории, свързани с конкуренцията и изграждането на фирмена конкурентноспособност са свързани с промяна във вътрешната фирмена среда на работа, фирмената политика и стратегия на работа, а оттам и на самата конкуренция между фирмите...
cblock
16 1