Материали 1-10 от 8

Портфейлен риск и възвръщаемост Oценка на капиталовия риск 13 стр.

Портфейлен риск и възвръщаемост. Oценка на капиталовия риск.

Инвестиционният портфейл е важен елемент на съвременното управление на инвестициите. Неговото основно призвание е свързано с констатирането и съобразяването на икономическите и финансовите разчети с инвестиционния риск...
nerven
0 0
Критична морска инфраструктура 4 стр.

Критична морска инфраструктура

Политиката и стратегията за защита на националната критична инфраструктура е поставена и в националното ни законодателство. Законът за управление при кризи изисква да се приемат и изпълняват Национална програма за защита на критичната инфраструктура...
nerven
7 1
Срочна и рискова структура на лихвения процент 4 стр.

Срочна и рискова структура на лихвения процент

Цел: да се изследва поведението на лихвения процент за акция със срочен падеж и да разкрием факторите, влияещи върху поведението на лихвения процент, както и да видим каква информация можем да извлечем от срочната структура на лихвения процент...
mOn
12 0