Материали 1-10 от 6

Управление на комуникациите в проекта 10 стр.

Управление на комуникациите в проекта

Анализът на заинтересованите страни има за цел да определи ключовите заинтересовани страни и какви са конктретните им интереси. Анализът на заинтересованите страни е ключов момент при стратегическо управление, планиране и управление на риска...
messi
0 0
Електронни разплащания 6 стр.

Електронни разплащания

Електронни разплащания. Електронно плащане е всякакъв вид непарични платежни средства, който включват кредитни карти, дебитни карти и ACH мрежа. Като ACH системата се състои от директен депозит, директен дебит и елестронни проверки...
lubega
0 0
Специализирани нарушения при ученето 14 стр.

Специализирани нарушения при ученето

Проблемът за особеностите в интелектуалното развитие при деца и ученици с езикова и речева патология е обект на дискусии и разработки в редица научни области – логопедия, психология, невропсихология...
dannyboy
4 1
Проектиране и изграждане на VPN за логистично осигуряване на мобилни и фиксирани комуникации 64 стр.

Проектиране и изграждане на VPN за логистично осигуряване на мобилни и фиксирани комуникации

В днешните конкуретни и бързо развиващи бизнес среди, от голямо значение за ефективността на една компания е добрата комуникация, както между филиалите, така и между комапнията и клиента...
ivan40
8 1
Сравнителен анализ на OSI модела и TCPIP модел 25 стр.

Сравнителен анализ на OSI модела и TCP/IP модел

В началото на 1980-те години се наблюдава огромен прираст в размера и броя на мрежите. Компаниите започват да осъзнават предимството от използването на мрежовите технологии, съответно мрежите стават все по големи....
emoto_92
6 0
Twitter - социална мрежа или микроблогинг платформа 6 стр.

Twitter - социална мрежа или микроблогинг платформа

В курсовата работа е засегната темата за социалните мрежи. Подкрепям тезата, че Туитър е по-скоро микроблогинг платформа отколкото социална мрежа за разлика от Фейсбук. Сравнение на двете социални мрежи...
admin
2 0