Материали 1-10 от 1

Еталон и еталонни средства 15 стр.

Еталон и еталонни средства

Еталон наричаме средството за измерване, предназначено да определи или да материализира, да запази или да възпроизведе измервателната единица на дадена величина, за да я предаде чрез сравнение, на други средства за измерване с по ниска точност...
lubega
3 0