Материали 1-10 от 2

Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството 5 стр.

Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството

В основата на системите за управление на качеството стой бъдещото развитие на организацията. Характерна особеност на туризма е неговата зависимост от социално-културни, икономически и природни фактори. Тези влияния трябва да се управляват чрез...
silviQ
20 0