Материали 1-10 от 14

Качеството на компания за производство на зеленчуци 36 стр.

Качеството на компания за производство на зеленчуци

Фирмата e водеща българска марка, която заема голям дял от пазара на продукти на доматена основа и зеленчукови консерви. Този пазар се разширява, тъй като се увеличават консуматорите, които търсят удобство, високо качество и достъпни цени...
ivan40
0 0
Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството 5 стр.

Системите за устойчиво развитие като начин за управление на качеството

В основата на системите за управление на качеството стой бъдещото развитие на организацията. Характерна особеност на туризма е неговата зависимост от социално-културни, икономически и природни фактори. Тези влияния трябва да се управляват чрез...
silviQ
20 0
Еталон и еталонни средства 15 стр.

Еталон и еталонни средства

Еталон наричаме средството за измерване, предназначено да определи или да материализира, да запази или да възпроизведе измервателната единица на дадена величина, за да я предаде чрез сравнение, на други средства за измерване с по ниска точност...
lubega
3 0
Тотално управление на качеството 16 стр.

Тотално управление на качеството

Тоталното управление на качеството може да се внедри успешно във всяка фирма. За това обаче е необходимо да се изучат всички проблеми, които стоят пред фирмата и нейното ръководство, свързани с Тоталното Управление на Качеството (ТУК)....
silviQ
16 1
Приложение на принципите на Парето за управлени на качеството 13 стр.

Приложение на принципите на Парето за управлени на качеството

Вилфредо Федерико Парето е роден на 15 юли 1848 г. в Париж в семейство на италиански маркиз, който емигрира във Франция, гонен заради либералните и републиканските си убеждения. Майката на Парето е французойка...
gecata_maina
7 0
Управление на качеството 36 стр.

Управление на качеството

Качеството като обществено явление. Обектът дава информация за същността и структурата на качеството, за формирането, оценката, за стандиртизационното осигуряване, за сертификационното осигуряване на качеството....
silviQ
35 3