Материали 1-10 от 20

Управление на качеството 10 стр.

Управление на качеството

В настоящия казус ще разгледаме управлението на качеството в предприятие "MM International" ООД. Това предприятие произвежда стоки за енергийната промишленост и работи на трисменен режим. То е сертифицирано по ISO 9001:2008...
ivan40
0 0
Социална отговорност и управление на качеството Методи и подходи Национални и световни практики 11 стр.

Социална отговорност и управление на качеството. Методи и подходи. Национални и световни практики

По отношение на управлението на качеството, са изградени различни системи за неговото управление, които представляват набор от дейности, имащи за цел да насочват и контролират процесите, за да се постигне непрекъснато подобрение на ефикасността...
ndoe
0 0
Управление на качеството 11 стр.

Управление на качеството

Под управление на качеството на продукцията се разбира постоянен, планомерен, целеустремен процес на въздействие на всички нива на фактори и условия, осигуряващи създаване на продукция с оптимално качество и пълноценното й използване...
the_magicer
0 0
Управление на качеството във фирмата 12 стр.

Управление на качеството във фирмата

Понятието "управление на качеството" интегрира в себе си онези оперативни дейности и процедури, които се прилагат с оглед осигуряване на необходимото ниво на качество на продуктите (услугите), предлагани на пазара...
gecata_maina
0 0
Международна организация по стандартизация 23 стр.

Международна организация по стандартизация

Днес стандартизацията се провежда на няколко различни равнища, на всяко от които тя изпълнява специфични функции. Заводската и отрасловата стандартизация обслужва предимно самата производствена технология...
aronn
0 0
Управление на качеството Проектна среда и качество Постигане на качество Използване на подхода за тотално качество 13 стр.

Управление на качеството. Проектна среда и качество. Постигане на качество. Използване на подхода за тотално качество.

Определение за качеството може да се дефинира от различни гледни точки: от гледна точка на продукта качеството е свързано със съдържанието на продукта- съставките или атрибутите на продукта...
messi
0 0
Управление на качеството 10 стр.

Управление на качеството

Фирмата е създадена на 26 юли 1991 година, обединяваща отличен екип от специалисти - съмишленици, водени от непрестанното желание за все по-пълното задоволяване на нарастващите нужди на клиентите на Форд...
nerven
0 0
Национална стандартизация особености нов закон Български институт по стандартизация БИС структура и основни функции 13 стр.

Национална стандартизация – особености, нов закон. Български институт по стандартизация – БИС: структура и основни функции.

Стандартизацията е система за създаване и публикуване на правила, изисквания, показатели, материали, единици за измерване и много други характеристики, понятия и термини за продукти, процеси и услуги, върху които се основават икономиката и общественият...
gecata_maina
0 0
Историческо развитие и съвременно състояние на стандартизацията в България 15 стр.

Историческо развитие и съвременно състояние на стандартизацията в България

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган по стандартизация в Република България. Той е регистриран като публичноправна организация...
dannyboy
0 0