Материали 1-10 от 28

Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС 16 стр.

Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС

Важна роля във финансирането на изследователската и иновационната дейност на бизнеса в България играят няколко алтернативни публични източника: програми на ЕС, каквито са рамковата програма "Хоризонт 2020"...
lubega
0 1
Управление на иновациите в Аpple 6 стр.

Управление на иновациите в Аpple

Когато чуя думата иновация, първото нещо, което изниква в съзнанието ми, е Аpple. Продуктите на Аpple отдавна са синоним на иновации и съдейки по продажбите и успехите им в световен мащаб, явно това е така не само за мен...
nerven
0 0
Иновации и устойчива икономика 6 стр.

Иновации и устойчива икономика

Устойчивото развитие стана едно от много важните и ключови понятия, което събира в себе си много интелектуални усилия от различни видове като художествен, природен, философски и други...
lubega
0 0
Иновационни политики иновации и устойчиво развитие на земеделския сектор 7 стр.

Иновационни политики, иновации и устойчиво развитие на земеделския сектор

Земеделието в България има стратегическо значение за икономическия прогрес на страната ни. С влизането на България в Еврпейския съюз, общата селскостопанска политика стана важен фактор за развитие на земеделието ни...
silviQ
0 0
Иновации и предприемачество във фирма 10 стр.

Иновации и предприемачество във фирма

Фирмата се занимава с разработката на софтуерни решения – готови софтуерни платформи или софтуер по поръчка на своите клиенти – както български, така и чуждестранни организации...
nerven
0 0
Анализ на иновационния потенциал на фирма Интерактив шеър на основата на методологията IMProve 9 стр.

Анализ на иновационния потенциал на фирма Интерактив шеър на основата на методологията IMProve

Ще бъде направен анализ на иновационния потенциал на една от водещите уеб агенции у нас – Интерактив шеър. Компанията се занимава основно в разработката на уеб сайтове, мобилни приложения, онлайн маркетинг и реклама...
ndoe
0 2
Иновации и дигитализация в съвременния свят 10 стр.

Иновации и дигитализация в съвременния свят

Живеем в такова време, в което иновациите и дигитализацията ни обгражда ежедневно, редица проблеми на обществото се решават по технологичен начин с помощта на новите дигитални технологии...
daniche90
0 0
Проблеми на иновационните дейности в Европа 6 стр.

Проблеми на иновационните дейности в Европа

Думата иновация идва от латински и означава нововедение, обновяване. Самият иновационен просец е съвкупност от дейности, който са взаимосвързани, като изпълнението им следва специална логическа последователност и хронология...
the_magicer
0 0