Материали 1-10 от 1

Устойчиво развитие на регионите Същност значение проблеми 14 стр.

Устойчиво развитие на регионите. Същност, значение, проблеми

Под устойчиво развитие разбираме процес на изменение, в който се осъществява експлоатация на природните ресурси, свързани с развитието на дадено стопанство, привличане на инвестиции, ориентация на научно-технологичното....
admin
1 1