Материали 1-10 от 3

Едноличен търговец 12 стр.

Едноличен търговец

Едноличната фирма е предприятие, притежавано от едно лице, което изцяло отговаря за своята фирма и нейното развитие. Доходите които реализира присвоява за себе си и отговаря за загубите на предприятието...
ndoe
27 4