Материали 1-10 от 2

Методът бърнаут в трудовата психология 8 стр.

Методът бърнаут в трудовата психология

Анализ на синдрома Бърнаут - синдромът на професионалното "изгаряне" (burnout). Той "се разглежда в теорията като отговор на професионалния стрес и негова психофизиологична, емоционална и поведенческа изява"....
admin
21 4
Кариерно консултиране Планиране и развитие на кариерата 6 стр.

Кариерно консултиране. Планиране и развитие на кариерата

За целта предлагам на консултираната да попълни две схеми. Първата включва осем точки които събират повече информация за интересите, предпочитанията, силните, слабите страни и предпочитанията за бъдеща работа....
admin
31 3