Материали 1-10 от 19

Дискриминация на работното място 5 стр.

Дискриминация на работното място

Дискриминацията на работното място започва да става все по-актуална тема днес. Съществува закон за защита от дискриминацията, който предвижда един комплекс от задължения и отговорности на работодателите за създаването на недискриминационна среда...
dannyboy
0 5
Трудови отношения 14 стр.

Трудови отношения

Недостатъчното финансиране и липсата на реформа в сектора на образованието през 90-те години се отразява тежко върху материалната база – липсват средства дори за закупуване на книги в библиотеките, за обзавеждане на лабораториите...
ivan40
20 2
Молба за прекратяване на трудови взаимотношения 5 стр.

Молба за прекратяване на трудови взаимотношения

Молба за Прекратяване на Трудови взаимотношения, по коденса на труда. С тази молба прекратявате взаимотношенията си с работодател, можете по взаимно съгласие да го съкратите на 7дни, ако работодателя е съгласен...
messi
47 1
Търсене на труд и неговата еластичност Фактори за еластичност Възможни комбинации на труд с капитал Състояние на търсенето на труд в България 9 стр.

Търсене на труд и неговата еластичност. Фактори за еластичност. Възможни комбинации на труд с капитал. Състояние на търсенето на труд в България

Трудовият пазар се идентифицира с икономическите връзки, взаимноотношенията, средата и взаимодействието между субектите на търсене и предлагане на труд на дадено място и време...
gecata_maina
9 1
Работодателски организации в България и техните функции 3 стр.

Работодателски организации в България и техните функции

Работодателските организации са организации, които представляват колективните интереси на работодателите в областта на пазара на труда и индустриалните отношения. В тази група се включват както ""чистите" работодателски организации...
dannyboy
11 0