Материали 1-10 от 2

Общата транспорна политика на Европейския съюз и участието на България в нея 112 стр.

Общата транспорна политика на Европейския съюз и участието на България в нея

Транспортът е основното свързващо звено във всяка една икономическа система - той приближава доставчикът на суровини до производителя на крайни изделия, служителят до работното му място, готовата продукция до потребителя...
gecata_maina
0 0
Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г 69 стр.

Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г.

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение...
gecata_maina
9 0