Материали 1-10 от 9

Състояние и развитие на транспортната инфраструктура на въздушния траснпорт в България 11 стр.

Състояние и развитие на транспортната инфраструктура на въздушния траснпорт в България

Транспортният сектор на България съдейства за икономическото и социалното развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки... .
admin
11 1
Национална сратегия в транспортния отрасъл 56 стр.

Национална сратегия в транспортния отрасъл

България е една от десетте държави от Централна и Източна Европа, които кандидатстват за членство в Европейският съюз. С продължаващите реформи в областта на икономиката и външната политика, България се стреми да осигури бързо влизане в ЕС...
cblock
0 0