Материали 1-10 от 10

Видове транспорт 20 стр.

Видове транспорт

В темата се пише за различните видове транспорт (железопатен, воден, ваздушен и сухопътен). Може да ви помогне много ако имате да разработвате темата за видовете транспорт, знам го от личен опит...
nerven
5 0
Транспортната система на България 14 стр.

Транспортната система на България

Същност, значение и особености на транспорта. Транспортът се отнася към третичния стопански сектор (обслужващ) и по-точно към т. н. "производствени услуги". Продукцията му е превоз на стоки и хора...
emoto_92
111 14
Дипломна работа на тема Транспорта в България 27 стр.

Дипломна работа на тема "Транспорта в България"

Съдържание: 1. Същност, значение и особености. 2. Място в структурата на националното стопанство. 3. Условия и фактори за развитие. 4. Развитие на транспорта. 5. Отраслова структура на транспорта: автомобилен транспорт...
messi
15 2
Принципи и методи за управление на транспортната фирма 4 стр.

Принципи и методи за управление на транспортната фирма

Принципи за управление на транспортната фирма. Принципите за управление са определени правила, основополагащи идеи, лежащи в основата на поведение на всеки ръководител, осъществяващ управленски функции...
ndoe
27 0