Материали 1-10 от 16

Взаимодействие между видовете транспорт същност области на взаимодействие 8 стр.

Взаимодействие между видовете транспорт – същност, области на взаимодействие

При осъществяване на транспортната дейност основната част от товарите и пътническите превози се извършват с участието на два и повече от два вида транспорт...
ivan40
34 1
Състояние и перспективи за развитие на масовия градски транспорт в България 19 стр.

Състояние и перспективи за развитие на масовия градски транспорт в България

В материала има различни таблици, графики и доста информация, свързани с темата. Ще е в голяма полза на студенти и ученици учещи икономика или начинаещи и напреднали в WORD такива.
nerven
6 0