Материали 1-10 от 6

Оползотворяване на отпадна топлина 32 стр.

Оползотворяване на отпадна топлина

Консумацията на енергия в целия свят нараства с бързи темпове. В началото на ХХ век разходът на енергия се удвоява за 50 години, в средата на века – за 30 години, а през последната му третина – за 15-20 години...
silviQ
25 0
Вентилация на участък зареждане на акумулаторни батерии и участък на блокформовка 4 стр.

Вентилация на участък зареждане на акумулаторни батерии и участък на блокформовка

Настоящият проект е разработен съгласно задание изготвено от възложителя „Енергия” АД. Проекта е във фаза тп и рп и съдържа необходимата за това проектна документация, технически изчисления и работни чертежи....
admin
17 0