Материали 1-10 от 4

ДО КОЛКО НОРМИТЕ ЗА ТОКСИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТРАЗЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ СА ТРАНСПОРТИРАНИ В НАШЕТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 21 стр.

ДО КОЛКО НОРМИТЕ ЗА ТОКСИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ОТРАЗЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СА ТРАНСПОРТИРАНИ В НАШЕТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Въпросът за замърсяване на околната среда, респективно на хранителните продукти с тежки метали и други токсични елементи е доминиращ в науката.
messi
0 0