Материали 1-10 от 2

Технология на печени основни ястия 14 стр.

Технология на печени основни ястия

Печенето е изпарителен процес, при който заедно с увеличаване съдържанието на сухо вещество в полуфабриката се променят в определена степен и вкусовите им качества...
aronn
0 6