Материали 1-10 от 2

Технология на машиностроителните материали 267 стр.

Технология на машиностроителните материали

Това е учебник, който се използва от повече от 30 години за изучаване на дисциплината, за пръв път е достъпен в doc. формат,което доста може да улесни неговото използване.
kokimbo
0 0
Проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационен детайл 19 стр.

Проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационен детайл

Анализ на технологичността на конструкцията. Определяне типа на производството. Технологичен маршрут за механична обработка....
aronn
0 3